Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/102/17
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2018-01-05
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500003505-N-2018


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-01-05

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 500003505-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-05

wróć