Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2018-12-13 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu oraz Obwodu Drogowego w Pieniężnie w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2...
czytaj więcej... 
2018-12-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych”....
czytaj więcej... 
2018-11-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2018-11-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (Rejonowi Dróg Wojewódzkich  w Nidzicy) produktów paliwowych i pozapaliwowych zwanych dalej „p...
czytaj więcej... 
2018-10-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do l...
czytaj więcej... 
2018-10-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium drogowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z podziałem na 4 części.” ...
czytaj więcej... 
2018-10-29 - Rejon Dróg w Olecku
Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Olecku produktów paliwowych i pozapaliwowych...
czytaj więcej... 
2018-10-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych na rok 2019 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2018-10-10 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników...
czytaj więcej... 
2018-10-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,