Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi wojewódzkie administrowane przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : DOSTAWY
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/1/18


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-02-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-08

wróć