Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników :

ZADANIE NR 1 : zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do budowy chodnika w ciągu  dr. woj. nr 537 msc. MIELNO.
ZADANIE NR 2 : zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do budowy chodnika w ciągu dr. woj. nr 537 msc. ZYBUŁTOWO.
ZADANIE NR 3 : zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do budowy chodnika w ciągu dr. woj.  nr 508 msc. WESOŁOWO."
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/91/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-08-07

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-08-07

wróć