Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2017-10-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2017-06-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty i budowę chodników z podziałem na 2 części...
czytaj więcej... 
2017-06-12 - Rejon Dróg w Olecku
Serwis oraz naprawa maszyn i sprzętu drogowego w RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-01-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Sprzedaż Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b produktów paliwowych i pozapaliwowych”....
czytaj więcej... 
2016-12-22 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup przyczep rolniczych szt. 2...
czytaj więcej... 
2016-06-07 - Rejon Dróg w Olecku
„Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku”...
czytaj więcej...