Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2018-12-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie....
czytaj więcej... 
2018-11-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Rozbudowa drogi woj. nr 538 w msc. KULIGI w zakresie chodnika i zatok autobusowych."...
czytaj więcej... 
2018-11-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa obiektów inżynierskich – Przebudowa przepustu w km 14+495 drogi wojewódzkiej nr 590 k/m Korsze...
czytaj więcej... 
2018-10-12 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa obiektów inżynierskich:  1. Przebudowa przepustu w km 20+703 drogi wojewódzkiej Nr 519 k/m Barty.  2. Przebudowa przepustu w km 28+308 drogi wojewódzkiej N...
czytaj więcej... 
2018-10-11 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa obiektów inżynierskich – Przebudowa przepustu w km 29+480 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 k/m Wronki...
czytaj więcej... 
2018-10-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Wzmocnienie podłoża gruntowego drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński w km 55+990...
czytaj więcej... 
2018-09-21 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś - Zalewo...
czytaj więcej... 
2018-09-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont nawierzchni ul. Prabuckiej w msc. Susz w ciągu dr. woj. nr 521 w lok od km 29+216 do km 30+000. ...
czytaj więcej... 
2018-09-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2018-09-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Utwardzenie poboczy kostką kamienną, kamieniem łupanym w ciągach dróg wojewódzkich nr 591 Gr. Państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo oraz 594 Bisztynek – R...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3,