Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2017-07-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych stalowych w ciagu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2017-07-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich ...
czytaj więcej... 
2017-06-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (DW 526, 527)...
czytaj więcej... 
2017-06-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze...
czytaj więcej... 
2017-05-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską koparko – ładowarki do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z p...
czytaj więcej... 
2017-05-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno - asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2...
czytaj więcej... 
2017-05-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2017 r....
czytaj więcej... 
2017-04-24 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra...
czytaj więcej... 
2017-04-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,