Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2017-09-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z posdziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-09-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na zadania : ZADANIE Nr 1 : przebudowa przepustu w km 57+490 drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Nowe Miasto...
czytaj więcej... 
2017-09-04 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 drogi wojewódzkiej nr 541...
czytaj więcej... 
2017-08-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Renowacja kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa, w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową d...
czytaj więcej... 
2017-08-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg”....
czytaj więcej... 
2017-08-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo....
czytaj więcej... 
2017-07-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno; Zadanie nr 2 – Rozbudowa drogi wojewó...
czytaj więcej... 
2017-07-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych stalowych w ciagu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2017-07-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich ...
czytaj więcej... 
2017-06-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (DW 526, 527)...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,