Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2018-01-22 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Remont i wymiana uszkodzonego oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica." ...
czytaj więcej... 
2017-11-28 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018 - 2020)...
czytaj więcej... 
2017-11-03 - Rejon Dróg w Olecku
Remont barier stalowych sprężystych na dr. woj. nr 655 i 656...
czytaj więcej... 
2017-10-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 528 w msc. Miłakowo....
czytaj więcej... 
2017-10-16 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo”....
czytaj więcej... 
2017-08-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Renowacja kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa, w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową d...
czytaj więcej... 
2017-08-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg”....
czytaj więcej... 
2017-08-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo....
czytaj więcej... 
2017-07-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno; Zadanie nr 2 – Rozbudowa drogi wojewó...
czytaj więcej... 
2017-07-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych stalowych w ciagu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,