Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2017-06-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (DW 526, 527)...
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2017 r....
czytaj więcej... 
2017-04-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w msc. Gajdy...
czytaj więcej... 
2017-03-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (DW 506, 509, 513)....
czytaj więcej... 
2016-12-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 koło msc. Kłobia w zakresie przebudowy przepustu...
czytaj więcej... 
2016-12-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Naprawa usterek w robotach budowlanych wykonanych w ramach Projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie"....
czytaj więcej... 
2016-08-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę drogi wojewódzkiej        nr 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobu...
czytaj więcej... 
2016-06-15 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto....
czytaj więcej... 
2016-06-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
wykonanie robót budowlanych obejmujących: część Nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jezioranska, część Nr 2...
czytaj więcej... 
2016-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Zadanie Nr 1 - Budowa ciągu pieszo rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica ( na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej), Zadanie ...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3, 4,