Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


2016-05-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2016-05-11 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”....
czytaj więcej... 
2016-03-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica....
czytaj więcej... 
2016-03-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2016 r....
czytaj więcej... 
2015-10-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Naprawa usterek w robotach budowlanych wykonanych w ramach projektu Rozbudowa drogi wojeódzkiej Nr 503 na odcinku Elblag Tolkmicko Pogrodzie....
czytaj więcej... 
2015-09-08 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa obiektów inżynierskich: „Przebudowa przepustu w km 61+255 dr. woj. nr 655 w m. Sobole"...
czytaj więcej... 
2015-08-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń – Rekownica”....
czytaj więcej... 
2015-07-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich nr 506 i 504.  Część 1. Przebudowa obiektów inżynierskich - przebudowa przepustu w km 10+467 drogi w...
czytaj więcej... 
2015-06-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 530.  Podział zamówienia na 2 części:  Część 1 - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej n...
czytaj więcej... 
2015-06-18 - Rejon Dróg w Elblągu
Uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 526 na odc. Gołutowo - Dziśnity...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4,