Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg”.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/67/17


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2017-08-30

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Pismo nr 5 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2017-08-30

wróć