Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Renowacja kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa, w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy w zakresie Zadania nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRI-2/PN/3220/66/17


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2017-08-31

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ?Renowacja kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa, w ramach projektu pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy w zakresie Zadania nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604?.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2017-08-31

wróć