Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia : „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo”.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana.
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/78/17


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2017-10-16

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Pismo nr 8 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Międzylesie-Orzechowo.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2017-10-16

wróć