Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018 - 2020)
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-2/PN/3220/100/17


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2017-11-28

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2017-11-28

Nr 2 Opis pliku: POPRAWIONE zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (omyłka w nazwie wykonawcy)

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2017-11-28

wróć