Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2017-08-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2017-08-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałe...
czytaj więcej... 
2017-07-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską koparko – ładowarki do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z p...
czytaj więcej... 
2017-06-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze...
czytaj więcej... 
2017-06-01 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 201...
czytaj więcej... 
2016-09-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych....
czytaj więcej... 
2016-07-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto....
czytaj więcej... 
2016-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”....
czytaj więcej... 
2016-04-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2016-03-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,