Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2017-11-21 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont barier stalowych sprężystych na dr. woj. nr 655 i 656”...
czytaj więcej... 
2017-10-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo...
czytaj więcej... 
2017-10-25 - Rejon Dróg w Olecku
Regulacja poboczy i profilowanie rowów przydrożnych na drogach wojewódzkich nr 652, 655, 656 i 661...
czytaj więcej... 
2016-09-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych....
czytaj więcej... 
2016-07-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto....
czytaj więcej... 
2016-05-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”....
czytaj więcej... 
2016-04-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2016-03-31 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica....
czytaj więcej... 
2015-11-18 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont nawierzchni dróg wojewódzkich polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, 655 i 661"...
czytaj więcej... 
2015-10-19 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych przy Kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława–Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,