Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2017-05-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592 koło msc. Piękna Góra...
czytaj więcej... 
2017-05-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
2017-05-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka...
czytaj więcej... 
2017-04-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2017-...
czytaj więcej... 
2017-04-10 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont cząstkowy nawierzchni dróg administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 10 części”...
czytaj więcej... 
2016-12-15 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont barier energochłonnych na dr. woj. nr 667, 655 i 656”...
czytaj więcej... 
2016-11-23 - Rejon Dróg w Olecku
Remont cząstkowy nawierzchni drogi woj. nr 653 i 655”...
czytaj więcej... 
2016-11-22 - Rejon Dróg w Olecku
„Wykonanie oznakowania poziomego drogi wojewódzkiej nr 650, 653 i 655”...
czytaj więcej... 
2016-09-28 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont nawierzchni dr. woj. nr 653 ( I odcinek dr. nr 65 Olecko, ul. Gołdapska) polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej od km 0+260 do km 0+780”...
czytaj więcej... 
2016-09-22 - Rejon Dróg w Olecku
Ustawienie barier ochronnych na obiektach inżynierskich w ciągu ścieżki rowerowej w ciągu dr. woj. nr 651...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3,