Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.186.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie robót budowlanych przy Kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława–Sampława wraz z ulicą Lubawską w Iławie
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRI-2/PN/3220/104/15
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2015-10-19
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 277474-2015


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2015-10-19
wróć