Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.186.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Remont nawierzchni dróg wojewódzkich polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, 655 i 661"
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail:
Numer postępowania : ZDW/RDW.O-2/PN/3220/129/2015
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2015-11-18
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 310274-2015


Autor : Anna Wasilewska , utworzono : 2015-11-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 310274 - 2015

Wprowadzony przez : Anna Wasilewska dnia: 2015-11-18

wróć