Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akrylowymi z mikrokulkami szklanymi z podziałem na 2 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : ROBOTA BUDOWLANA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K-2/PN/3220/36/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-04-18
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 94830-2016


Autor : Katarzyna Piotrowska, utworzono : 2016-04-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Katarzyna Piotrowska dnia: 2016-04-18

wróć