Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku”.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/11/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-05-23
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 130798-2016


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2016-05-23

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/11/16 Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, ul. 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2016-05-23

wróć