Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/75/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-07-13
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 132617-2016


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2016-07-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DW593 - Orzechowo - Dobre M.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2016-07-13

wróć