Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie robót budowlanych obejmujących: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/96/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2016-09-02
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 140276-2016


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2016-09-02

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DN. 02.09.2016 R. - WILCZKOWO

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2016-09-02

wróć