Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/5/18
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 2018-03-07
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP : 500049097-N-2017


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-03-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 500049097-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-03-08

wróć