Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Numer postępowania : ZDW/RDW.O-1/PN/3220/11/18
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2018-06-15
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2018/S 113-258351


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2018-06-15

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie 2018/S 113-258351

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-06-15

wróć