Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2017-11-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem...
czytaj więcej... 
2017-07-27 - Rejon Dróg w Olecku
„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 11 części”...
czytaj więcej... 
2016-06-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Nazwa i numer postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych. 2. Rozbudowa DW 600 w msc. Mr...
czytaj więcej... 
2015-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, ...
czytaj więcej... 
2015-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej Nr 592, koło m. Piękna G&o...
czytaj więcej... 
2015-06-18 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”....
czytaj więcej...