Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb :
Przedmiot zamówienia : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRI-1/PN/3220/54/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2016-07-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-07-22

Nr 2 Opis pliku: Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-07-27

Nr 3 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej po unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-08-09

Nr 4 Opis pliku: Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-09-20

Nr 5 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DN. 23.09.2016 R.

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2016-09-23

wróć