Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021z podziałem na 11 części”
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail:
Numer postępowania : ZDW/RDW.O–1/PN/3220/42/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2017-07-04

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty ZUD części od 1 do 11

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2017-07-04

wróć