Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2018-10-15 - Rejon Dróg w Nidzicy
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2018-06-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa geodezyjna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2018 r. z podziałem na 4 części (Część I – RDW Elbląg, Część II – RDW Kętrzyn, Część III – R...
czytaj więcej... 
2018-06-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek - Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy. Częś...
czytaj więcej... 
2018-05-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg w latach 2018 – 2020...
czytaj więcej... 
2018-05-09 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich....
czytaj więcej... 
2018-04-25 - Rejon Dróg w Olecku
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 7 części...
czytaj więcej... 
2018-04-03 - Rejon Dróg w Elblągu
Letnie oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2018-2021)...
czytaj więcej... 
2018-03-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w latach 2018 - 2020 z podziałem na części (3)." ...
czytaj więcej... 
2018-03-19 - Rejon Dróg w Nidzicy
Koszenie traw i chwastów, wycinka krzaków oraz odrostów i wilków wokół drzew wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW N...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,