Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 5.225.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej 604 oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych w Nidzicy.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/40/16
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2016-07-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-07-26

wróć