Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty


naglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 5.186.000 euro
Tryb : Przetagr nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do 29+198
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP-2/3220/74/14
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2014-10-07

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Nr 1 - Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej - 521

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2014-10-07

wróć