Głównej zawartości

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych w 2014 r.

Nazwa Jednostki

Organ kontroli

Okres objęty kontrolą i zakres

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

08.01.2014 r. – 22.01.2014 r.

Kontrola doraźna – kontrola ex-post postępowania o zamówienie publiczne o numerze ZDW-NZP/3220/154/2012 na usługę wycinki drzew (zadanie 1) w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo” o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-005/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

08.01.2014 r. – 27.01.2014 r.

Kontrola doraźna – sprawdzenie zgodności realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZDW-NZP-Z/3220/5/2013 – w projekcie pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo-Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka-Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie” z przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie zgodności z uchwałą i wnioskiem o dofinansowanie oraz procedurami udzielania zamówień publicznych

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

08.01.2014 r. – 22.01.2014 r. Kontrola doraźna – kontrola ex-post zgodności realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Usługa wycinki drzew w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz-Iława” nr ZDW-NZP/3220/150/2012 z przepisami o zamówieniach publicznych oraz zgodności podmiotowo-przedmiotowej z uchwałą i wnioskiem o dofinansowanie projektu

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

17.02.2014 r. – 21.02.2014 r.

Kontrola ex-ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZDW/NZP-2/3220/11/14 na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów:

- Zadanie nr 1 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława – Sampława wraz z ulicą Lubawską w Ilawie” o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-018/12,

- Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa” o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-018/12

W zakresie zgodności z procedurami udzielenia zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

26.02.2014 r. – 12.03.2014 r.

Kontrola ex-post postępowania o zamówienie publiczne o numerze ZDW-NZP-2/3220/14/2013 na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark – Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka” o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-008/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

07.03.2014 r. – 26.03.2014 r.

Czynności w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-011/10 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odc. Nowa Wieś Ełcka – Biała Piska”

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

12.03.2014 r. – 28.05.2014 r.

Czynności w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-022/10 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie -Boćwinka i Grabowo-Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)”

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

07.04.2014 r. – 14.04.2014 r.

Kontrola doraźna – kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej postępowania o numerze ZDW-NZP-2/3220/25/13 na usługę audytu zewnętrznego dla Projektów pn.:

Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie (WND-RPWM.05.01.06-28-010/10),

Cześć Nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński (WND-RPWM.05.01.06-28-001/13)

Część 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WND-RPWM.05.01.06-28-003/13)

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

05.06.2014 r.-24.06.2014 r.

Czynności w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-004/13 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta”

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

02.06.2014 r. – 27.06.2014 r.

Czynności w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-010/10 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko - Pogrodzie”

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

24.06.2014 r. – 16.07.2014 r.

Czynności w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Projektu Nr WND-RPWM.05.01.06-28-018/12 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w miejscowości Lubawa”

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

16.06.2014 r.– 11.07.2014 r.

Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-018/12

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

03.07.2014 r.– 17.07.2014 r.

Kontrola ex-post postępowania o zamówienie publiczne o numerze ZDW-NZP-2/3220/11/2014 w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z uchwałą i wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych dotycząca projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława-Sampława wraz z ulicą Lubawską” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

09.07.2014 r.– 18.07.2014 r.

Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk-Orneta” o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-004/13 oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ-Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” nr WND-RPWM.05.01.06-28-006/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

23.07.2014 r. – 01.08.2014 r.

Kontrola doraźna ex-ante dokumentacji przetargowej na usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz-Iława” o numerze WND-RPWM.01.05.06-28-007/13 oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo” nr WND-RPWM.01.05.06-28-005/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

30.07.2014 r.– 06.08.2014 r.

Opiniowanie ex-ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198” o numerze: ZDW/NZP-2/3220/304/14 realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

21.07.2014 r.– 14.08.2014 r.

Kontrola na miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie” o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-009/11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

10.09.2014 r.– 17.09.2014 r.

Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej postępowania na usługę w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów:

Część nr 1 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Stara Różanka – Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie” o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-010/11,

Część nr 2 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo (do skrzyżowania z drogą krajową nr 63)” o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-020/12,

Część nr 3 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku  Węgorzewo (do skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie” o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-009/11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

25.08.2014 r. – 15.09.2014 r.

Kontrola projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki – Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-003/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

19.09.2014 r. – 23.09.2014 r.

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w miejscowości Lubawa” nr WND-RPWM.05.01.06-28-018/12

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

29.09.2014 r. – 02.10.2014 r.

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk – Orneta” nr WND-RPWM.05.01.06-28-004/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

19.09.2014 r. –13.10.2014 r.

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko -Pogrodzie” nr WND-RPWM.05.01.06-28-010/10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

21.07.2014 r. – 08.08.2014 r.

Realizacja zadań statutowych oraz gospodarki finansowej za 2013 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

30.09.2014 r. – 20.10.2014 r.

Informacja pokontrolna dotycząca projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo (do skrzyżowania z drogą krajową nr 63)” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-020/12.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

03.11.2014 r. – 25.11.2014 r.

Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex post dokumentacji przetargowej postępowania na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektów pn.:

Część nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Podgrodzie (WND-RPWM.05.01.06-28-010/10),

Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta-Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński (WND-RPWM.05.01.06-28-001/13)

Część nr 3: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WND-RPWM.05.01.06-28-003/13)

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Państwowa Inspekcja Pracy

18.11.2014 r. – 19.11.2014 r.

Kontrola  z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem działania i organizacji służby bhp

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Kontroli

23.10.2014 r. – 18.11.2014 r.

Kontrola zgodności projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” nr WND-RPWM.05.01.06-28-006/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

04.09.2014 r. – 01.12.2014 r.

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) – Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie” nr RPWM.05.01.06-28-009/11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

02.12.2014 r. – 15.12.2014 r.

Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex post dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz – Iława” o nr WND-RPWM.05.01.06-28-007/13.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

01.12.2014 r. – 12.12.2014 r.

Informacja pokontrolna dotycząca kontroli ex post dokumentacji przetargowej postępowania na usługę przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta (WND-RPWM.05.01.06-28-004/13)

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Kontroli

24.11.2014 r. – 22.12.2014 r.

Informacja pokontrolna dotycząca projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo” o numerze: WND-RPWM.05.01.06-28-005/13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

15.10.2014 r. – 16.01.2015 r.

Czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński” nr RPWM.05.01.06-28-001/13