Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-05-26 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku...
czytaj więcej... 
2017-05-22 - Rejon Dróg w Olecku
Wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych w msc. Wronki i Stadnice w ciągu dr. woj. nr 650...
czytaj więcej... 
2017-05-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont kominów wentylacyjnych oraz wymiana orynnowania w budynku biurowym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2017-05-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską samochodu samowyładowczego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z ...
czytaj więcej... 
2017-05-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem, wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Nidzicy
Naprawa awaryjna przepustu w km 54+701 dr. woj. nr 538 w msc. Marzęcice....
czytaj więcej... 
2017-04-25 - Rejon Dróg w Nidzicy
Naprawa otoczenia mostu w km 68+265 dr. woj. nr 538 w msc. Linowiec....
czytaj więcej... 
2017-04-10 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa 14 kompletów odzieży roboczej dla pracowników obwodów RDW Nidzica...
czytaj więcej... 
2017-04-06 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom OD w Olecku i Gołdapi....
czytaj więcej... 
2017-03-29 - Rejon Dróg w Olecku
Wykonanie i odnowa poziomego oznakowania dróg farbą z kulkami szklanymi na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,