Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2020-02-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Świadczenie usługi oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich  oraz pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciagach dróg wojewódzk...
czytaj więcej... 
2020-02-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont bariery mostu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 koło msc. Barciany w km 0+269...
czytaj więcej... 
2020-02-19 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko-mazurskiego administrowanych przez Zarzą...
czytaj więcej... 
2020-02-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojeódzkich w Kęt...
czytaj więcej... 
2020-02-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie - Obwód Dr&oacut...
czytaj więcej... 
2020-02-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Monitoring skuteczności i funkcjonowania zaprojektowanych przejść dla zwierząt w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg wraz ze zmi...
czytaj więcej... 
2020-02-14 - Rejon Dróg w Olecku
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n. „ Rozbudowa dr. woj. nr 655 wylot w kierunku m. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym ...
czytaj więcej... 
2020-02-13 - Rejon Dróg w Olecku
Usługi napraw bieżących sprzętu drogowego oraz dostawę części zamiennych, oleju i materiałów eksploatacyjnych...
czytaj więcej... 
2020-02-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przeprowadzenie usługi audytu zenętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z podziałem na 19 projektów....
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa artykułów biurowych oraz metriałow eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,