Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-06-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont przepustu w ciągu DW 591 Granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo w km 26+997 k/m Stara Różanka....
czytaj więcej... 
2019-06-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską samochodu samowyładowczego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w ...
czytaj więcej... 
2019-06-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w l...
czytaj więcej... 
2019-06-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską koparko - ładowarki do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach...
czytaj więcej... 
2019-06-11 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 z drogą gminną 141508N oraz drogą powiatową 4926N w m. Olecko...
czytaj więcej... 
2019-06-07 - Rejon Dróg w Olecku
Remont obiektów inżynierskich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części...
czytaj więcej... 
2019-06-06 - Rejon Dróg w Nidzicy
Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku RDW Nidzica....
czytaj więcej... 
2019-06-04 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont przepustu w ciągu DW 591 Granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo w km 26+997 k/m Stara Różanka....
czytaj więcej... 
2019-05-31 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie polegający na przełożeniu istniejących nawierzchni chodnik&oa...
czytaj więcej... 
2019-05-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego w Kętrzynie w ciagu drogi wojewódzkiej nr 592...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,