Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-07-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku RDW Nidzica - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót....
czytaj więcej... 
2017-07-19 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i teletechnicznej podczas realizacji inwestycji p.n.: Rozbiórka starego i budowa...
czytaj więcej... 
2017-07-19 - Rejon Dróg w Olecku
„Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego na potrzeby RDW w Olecku”...
czytaj więcej... 
2017-07-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont sanitariatów oraz odnowienie powłok malarskich w pomieszczeniach biurowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku biurowym RDW Kętrzyn, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2017-07-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont bieżący przepustów na terenie RDW Nidzica z podziałem na terenie RDW Nidzica z podziałem na części (4) : Część Nr 1 : remont przepustu w km 24+730 dr. woj. nr 545 w msc. Nidzic...
czytaj więcej... 
2017-07-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Utwardzenie poboczy kostką kamienną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591 i 592 administrowanych przez RDW w Kętrzynie ...
czytaj więcej... 
2017-06-28 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont pomieszczeń administracyjnych RDW Olecko oraz pomieszczenia sanitarnego OD Olecko”...
czytaj więcej... 
2017-06-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa do Rejonu Dróg Wojewódzkich ul. Bałtycka 11-400 Kętrzyn n/w sprzętu: - ramię wysięgnika hydraulicznego do ciągnika - 1 szt; - głowica kosząca - 1 szt....
czytaj więcej... 
2017-06-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie polegający na przełożeniu istniejących nawierzchni chodnik&oa...
czytaj więcej... 
2017-06-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku RDW w Kętrzynie ul. Bałtycka 20 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem do istniej...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,