Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-09-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem...
czytaj więcej... 
2019-09-18 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku...
czytaj więcej... 
2019-09-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odc. Gralewo Stacja - Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni - Etap I. " ...
czytaj więcej... 
2019-09-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Orzechowo....
czytaj więcej... 
2019-09-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach „Usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich adm...
czytaj więcej... 
2019-09-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Orzechowo. ...
czytaj więcej... 
2019-09-03 - Rejon Dróg w Olecku
Remont mostu w km 20+060 koło m. Wronki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655...
czytaj więcej... 
2019-08-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w l...
czytaj więcej... 
2019-08-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont pomieszczeń w budynku garażowym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul.Bałtycka 20....
czytaj więcej... 
2019-07-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dóg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w la...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,