Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-11-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup głowicy koszącej szt. 1 fabrycznie nowej...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem  i rozładunkiem w Obwodzie Dr...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Naprawa wymyć przy przepuście w km 10+100 DW 503...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powiaerzchni 162m2 w budynku biurowym Obwodu Drogowego Nr 3 w Biskupcu ul. Przemysłowa 3...
czytaj więcej... 
2017-11-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprzatanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego na ogólnej powierzchni 1064m2 w budynku siedziby Zarządu Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2017-11-06 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ściezek rowerowych....
czytaj więcej... 
2017-10-30 - Rejon Dróg w Elblągu
Naprawa osuniętej skarpy przy przepuście w km 30+430 DW 530....
czytaj więcej... 
2017-10-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie napraw stwierdzonych usterek w robotach budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 503...
czytaj więcej... 
2017-10-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odbiór i utylizację odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez RDW w Nidzicy z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2017-10-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Montaż znaków aktywnych C-9 wraz z aktywnymi słupkami przeszkodowymi U-5c w ciągu drogi woj. nr 521 na terenie OD Iława oraz drogi woj. 544 na terenie OD Działdowo. ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,