Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-06-15 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4)". ...
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DROGOWEGO ZDW W OLSZTYNIE, SĘDŁAWKI 4a, 11-200 BARTOSZYCE...
czytaj więcej... 
2018-05-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont bieżący przepustów w ciągu dróg woj. na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na części (2) : Część nr 1 - Remont bieżący przepustu w km 39+830 dr. woj. Nr 5...
czytaj więcej... 
2018-05-23 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autob...
czytaj więcej... 
2018-05-16 -
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie ZDW w Olsztynie...
czytaj więcej... 
2018-05-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Oczyszczenie obiektów mostowych i przepustów o świetle poziomym/pionowym ≥ 1,5 m z wegetacji roślin i zanieczyszczeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon D...
czytaj więcej... 
2018-05-15 - Rejon Dróg w Olecku
Awaryjne umocnienie skarpy w msc. Grabowo w ciągu dr. woj. nr 650...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akryl...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok aut...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,