Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-08-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w l...
czytaj więcej... 
2019-08-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont pomieszczeń w budynku garażowym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul.Bałtycka 20....
czytaj więcej... 
2019-07-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dóg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w la...
czytaj więcej... 
2019-07-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usuwanie wiatrołomów w trybie awaryjnym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2019-07-15 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa skrzyżowania w zakresie BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 z drogą gminną 141508N oraz drogą powiatową 4926N w m. Olecko...
czytaj więcej... 
2019-07-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. ...
czytaj więcej... 
2019-07-10 - Rejon Dróg w Nidzicy
Ekspertyza techniczna określającą wartości wojskowej klasy obciążeń (MLC) dla obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego. ...
czytaj więcej... 
2019-07-09 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont odwodnienia w ciągu DW 598 w miejscowości Zgniłocha w km. 27+020 ...
czytaj więcej... 
2019-07-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodnika – zakup materiału na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika w msc. Śwignajno Małe"...
czytaj więcej... 
2019-07-05 - Rejon Dróg w Elblągu
Umocnienie kostką kamienną łuków drogi wojewódzkiej nr 513...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,