Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-02-25 - Rejon Dróg w Nidzicy
Opróżnianie koszy na śmieci w msc. Nidzica, Działdowo, Iława i Lubawa oraz parkingach przydrożnych i MOP-ach  w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW...
czytaj więcej... 
2021-02-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Obsługa laboratoryjna dróg wojewodzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejacych) wojewodztwa warmińsko-mazurskiego adminsitrowanych przez Zarząd Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2021-02-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2021-01-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie i Obwodów Drogowych w Sędławkach i Biskupcu...
czytaj więcej... 
2021-01-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wycinka drzew w pasie drogowym wzdłuż dw 593 na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto...
czytaj więcej... 
2021-01-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa sprzątania pomieszczeń, gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powierzchni 502,00 m2 w budynku biurowym Rejonu Dróg Wojewódzkich, 11-400 Kętrzyn, ul...
czytaj więcej... 
2020-12-29 - Rejon Dróg w Nidzicy
Demontaż, magazynowanie oraz montaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego w ciągach dróg woj. nr 542 oraz 544 administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2021. ...
czytaj więcej... 
2020-12-23 - Rejon Dróg w Olecku
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach „Usługi związanej z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzk...
czytaj więcej... 
2020-12-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach „Usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich admin...
czytaj więcej... 
2020-12-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa paliwa i produktów pozapaliwowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28b.  ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,