Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2020-05-27 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom Obwodów Drogowych w Olecku i Gołdapi...
czytaj więcej... 
2020-05-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowowej dla zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy chodnika w Rybnie 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509 w m....
czytaj więcej... 
2020-05-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
wykonanie badań konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zespołu 11 kapiliczek rożańcowych przy drodze wojewódzkiej 594 na odc. Reszel-Święta Lipka oraz opracowanie programu prac ko...
czytaj więcej... 
2020-05-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Orzechowo. ...
czytaj więcej... 
2020-05-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie polegający na przełożeniu istniejących nawierzchni chodnik&oa...
czytaj więcej... 
2020-05-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostarczenie oznakowania pionowego typu wilcze oczy wraz z słupkami do montażu odblasków typ U-1a - dostawa materiałów odblaskowych....
czytaj więcej... 
2020-05-04 - Rejon Dróg w Kętrzynie
CZĘŚĆ 1 - ,,Remont dachu budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20” i CZĘŚĆ 2- ,,Remont elewacji budynku biurowego Rejonu Dróg Woj...
czytaj więcej... 
2020-04-27 - Rejon Dróg w Nidzicy
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz inne prace związane z nadzorem projektanta, odpowiadającym nadzorowi autorskiemu, o kt...
czytaj więcej... 
2020-04-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Remont chodników przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Olecku...
czytaj więcej... 
2020-04-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wynajem wraz z obsługą operatorską sprzętu do bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Obwód Drogowy w Iławie. ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,