Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-09-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa własnym transportem oleju napedowego grzewczego do siedziby Rejonu Dog WOjewózkich i Powiatowego Zarzadu Dróg w Nidzicy ul. Kolejowa 29...
czytaj więcej... 
2017-09-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2)....
czytaj więcej... 
2017-09-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zakup palików drewnianych (o długości 1,5m i średnicy 3-4cm oraz o długości 2m i średnicy 4-5cm ) do nasadzeń drzewek  w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych pr...
czytaj więcej... 
2017-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie obiektów mostowych i przepustów o świetle poziomym/pionowym powyżej 1,5 m z wegetacji roślin i zanieczyszczeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon...
czytaj więcej... 
2017-09-13 - Rejon Dróg w Olecku
Remont zatoki autobusowej w m. Hejbuty w ciągu dr. woj. nr 656 w gm. Wydminy...
czytaj więcej... 
2017-09-13 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont nawierzchni w obszarach skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 593 z drogami gminnymi w msc. Wilczkowo...
czytaj więcej... 
2017-09-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont odwodnienia obiektu mostowego w ciagu drogi wojewódzkiej nr 591 w msc. Kętrzyn wraz z robotami towarzyszącymi...
czytaj więcej... 
2017-09-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont bieżący przepustów na terenie RDW Kętrzyn z podziałem na 4 części: Część nr 1 - Zabezpieczenie skarpy przy przepuście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591 Gr. Państwa &n...
czytaj więcej... 
2017-09-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-09-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Koszenie poboczy...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,