Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2020-10-16 - Rejon Dróg w Olecku
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz ze złożeniem wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód...
czytaj więcej... 
2020-10-15 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 z drogą powiatową 1203N w  miejscowości Jonkowo w zaresie utwardzenia poboczy...
czytaj więcej... 
2020-10-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Rogajny...
czytaj więcej... 
2020-10-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Odbudowa murków na obiekcie mostowym w km 26+746 DW 519 k/m Wilamowo...
czytaj więcej... 
2020-10-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Naprawa odwodnienia drogi woj. Nr 545 Działdowo - Nidzica w msc. Nidzica ul. Sprzymierzonych....
czytaj więcej... 
2020-10-09 - Rejon Dróg w Elblągu
Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z 3 obiekt&o...
czytaj więcej... 
2020-09-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa wywozu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 w latach 2020-2023...
czytaj więcej... 
2020-09-25 - Rejon Dróg w Elblągu
zakup wraz z dostawą 8 szt. rejestratorów komputerowego systemu odczytu warunków atmosferycznych (pogodowych) do Rejonu Dróg Wojewódzkich  w Elblągu...
czytaj więcej... 
2020-09-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zakup odzieży roboczej, obuwia oraz środków ochrony osobistej dla pracowników RDW Nidzica...
czytaj więcej... 
2020-09-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,