Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-08-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostosowanie istniejącego oznakowania pionowego do aktualnego schematu stałej organizacji ruchu w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Ketrzynie z podziałem na 3 cz...
czytaj więcej... 
2018-08-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojew&oacut...
czytaj więcej... 
2018-07-30 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 510 w miejscowości Lelkowo w zakresie budowy chodnika...
czytaj więcej... 
2018-07-27 - Rejon Dróg w Olecku
Remont odwodnienia w ciągu dr. woj. nr 667 w m. Drygały...
czytaj więcej... 
2018-07-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont bieżący rowu i kolektora kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo. ...
czytaj więcej... 
2018-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie nasadzeń zastępczych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie...
czytaj więcej... 
2018-07-23 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na remonty chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojew&oacut...
czytaj więcej... 
2018-07-16 - Rejon Dróg w Elblągu
1.1.  Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu instalacji alarmowej 1.2.  Modernizacja systemu telewizji przemysłowej...
czytaj więcej... 
2018-07-11 - Rejon Dróg w Nidzicy
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z usunięcia drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na części (2)....
czytaj więcej... 
2018-07-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów brukarskich na „Remont chodnika w msc. Ukta przy DW nr 610”....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,