Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-01-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Demontaż, magazynowanie oraz montaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego w ciągach dróg woj. nr 542 oraz 544 administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2019....
czytaj więcej... 
2019-01-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w  Kętrzynie i Obwodów Drogowych w Bartoszycach i Biskupcu...
czytaj więcej... 
2018-12-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usuwanie wiatrołomów w trybie awaryjnym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie....
czytaj więcej... 
2018-12-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych so siedziby ZDw w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b....
czytaj więcej... 
2018-11-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Elbl...
czytaj więcej... 
2018-11-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Mor...
czytaj więcej... 
2018-11-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Pien...
czytaj więcej... 
2018-11-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa wywozu niesegrgowanych odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami o kodzie 200301 i eksploatacja pojemnika SM 1100 z posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2018-11-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami o kodzie 200301 i eksploatacja pojemnika SM 1100 z posesji Obwodu Drogowego nr 2, 11-200 Bartoszyce/ Sędławki 4a...
czytaj więcej... 
2018-11-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych, zwanych dalej odpadami o kodzie 200301 i eksploatacja pojemnika SM 1100 z posesji Obwodu Drogowego nr 2, 11-300 Biskupiec, ul. Perzemysłowa 3...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,