Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2020-07-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa - Lidzbark w lok od km 5+067 do km 5+756. ...
czytaj więcej... 
2020-07-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Montaż nowych barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica, teren OD Iława....
czytaj więcej... 
2020-07-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego na odcinku Wydminy - Sucholaski"...
czytaj więcej... 
2020-07-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont elementów odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 511 od km 32+957 do km 33+565 - ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim...
czytaj więcej... 
2020-07-06 - Rejon Dróg w Olecku
Modernizacja budynku-wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku OD Gołdap ul.Chopina 14; 19-500 Gołdap...
czytaj więcej... 
2020-06-29 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby RDW Nidzica....
czytaj więcej... 
2020-06-24 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont zjazdu na bazę Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie od ul. Budowlanej...
czytaj więcej... 
2020-06-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Elbl...
czytaj więcej... 
2020-06-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie mostów i przepustów z zanieczyszczeń i wegetacji roślin, czyszczenie elementów systemu odwodnienia, odmulanie, koszenie i odkrzaczanie – na drogach ODW w Mor...
czytaj więcej... 
2020-06-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach wojeódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojeódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 częśći. CZĘŚĆ NR 1: O...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,