Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-05-20 - Rejon Dróg w Olecku
Modernizacja budynku Obwodu Drogowego w Gołdapi, Część nr 1: Wykonanie przyłącza gazowego...
czytaj więcej... 
2019-05-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia w msc. Węgorzewo, ul. Zamkowa 32 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650...
czytaj więcej... 
2019-05-15 - Rejon Dróg w Olecku
Wykonanie usług transportowych oraz usług koparko-ładowarką na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku w 2019 roku...
czytaj więcej... 
2019-05-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Jagiełły) z drogą powiatową nr 2171N (ul. Westerplatte) w Pasłęku...
czytaj więcej... 
2019-04-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kę...
czytaj więcej... 
2019-04-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont mostu w km 108+858 drogi wojewódzkiej nr 583 k/msc Wierzbowo - Ptak....
czytaj więcej... 
2019-04-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wykonanie oznakowania poziomego prefabrykowanego - strzałki naprowadzająco - ostrzegawcze przed wyspami środkowymi w ciągu drogi woj. Nr 521 na odc. Susz - Iława. ...
czytaj więcej... 
2019-04-04 -
Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Zabiny"....
czytaj więcej... 
2019-04-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich....
czytaj więcej... 
2019-04-02 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont pomieszczeń w budynku biurowo-garażowym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 - 4 etapy...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,