Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-10-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Klasyfikacja i obmiar drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie....
czytaj więcej... 
2018-10-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem w Obwodzie Drogowym w Nidzicy,...
czytaj więcej... 
2018-10-12 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ...
czytaj więcej... 
2018-10-11 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zakup odzieży roboczej, obuwia oraz środków ochrony osobistej dla pracowników RDW Nidzica....
czytaj więcej... 
2018-10-11 - Rejon Dróg w Elblągu
 Dostawa 3 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office...
czytaj więcej... 
2018-09-28 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wykonanie oznakowania poziomego prefabrykowanego - strzałki naprowadzająco - ostrzegawcze przed wyspami środkowymi w ciągu drogi woj. Nr 521 na odc. Susz - Iława....
czytaj więcej... 
2018-09-21 - Rejon Dróg w Olecku
Remont pomieszczeń administracyjnych Obwodu Drogowego w Olecku oraz RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2018-09-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostosowanie istniejącego oznakowania pionowego do aktualnego schematu stałej organizacji ruchu w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w kętrzynie z podziałem na 2 c...
czytaj więcej... 
2018-09-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont mostu w ciagu DW 593 k/m Mnichowo w km 76+863...
czytaj więcej... 
2018-08-31 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 - 17 sztuk...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,