Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2018-01-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa oleju napędowego grzewczego do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich i Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy....
czytaj więcej... 
2018-01-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Naprawa sygnalizacji świetlnej-Systemu Dyscyplinowania Kierowców na skrzyżowaniu DW 592 i DW 590...
czytaj więcej... 
2017-12-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Konserwaca i bieżące utrzymanie sugnalizacji świetlnej w ciągu dr. woj. nr 536 w msc. Iława ul. Wyszyńskiego w roku 2018....
czytaj więcej... 
2017-12-08 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Ochrona w formie monitorowania oraz w systemie dyskretnego ostrzegania i technicznego zabezpieczenia budynku Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3...
czytaj więcej... 
2017-12-01 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odbiór i transport odpadow specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrz...
czytaj więcej... 
2017-11-28 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ścieżek rowerowych...
czytaj więcej... 
2017-11-21 -
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w miesjcu istniejącego mostu nad rzeką Liwą, w km 45+512 drogi nr 515 w m. Kamieniec wraz z konieczna przebudową lokalnej infrastruktury, w ...
czytaj więcej... 
2017-11-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup głowicy koszącej szt. 1 fabrycznie nowej...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem  i rozładunkiem w Obwodzie Dr...
czytaj więcej... 
2017-11-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Naprawa wymyć przy przepuście w km 10+100 DW 503...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,