Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-02-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. : adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku RDW Nidzica. ...
czytaj więcej... 
2019-02-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa odzieży roboczej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2019-02-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, 11-400 Kętrzyn...
czytaj więcej... 
2019-02-08 - Rejon Dróg w Olecku
Usługa klasyfikacji drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie administrowanym przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2019-02-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Obmiar i klasyfikacja drewna pozyskanego z wycinki i pielęgnacji drzew...
czytaj więcej... 
2019-02-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewodzkich...
czytaj więcej... 
2019-01-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Część nr 1 Naprawy bieżące sprzętu drogowego firmy STIHL będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 oraz dostawa części zamiennych, oleju ...
czytaj więcej... 
2019-01-25 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby RDW Olecko, ul. Wojska Polskiego...
czytaj więcej... 
2019-01-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, 11-400 Kętrzyn...
czytaj więcej... 
2019-01-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Klasyfikacja , obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach" Wycinki drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW 504 na odcinku Frombork-Braniewo w ramach realizacji zadania pn: "...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,