Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-03-15 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblagu ul. Junaków 3...
czytaj więcej... 
2019-02-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych odcinków dróg wojewodzkich...
czytaj więcej... 
2019-01-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, 11-400 Kętrzyn...
czytaj więcej... 
2019-01-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Klasyfikacja , obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach" Wycinki drzew i krzewów z terenu pasa drogowego DW 504 na odcinku Frombork-Braniewo w ramach realizacji zadania pn: "...
czytaj więcej... 
2019-01-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w  Kętrzynie i Obwodów Drogowych w Bartoszycach i Biskupcu...
czytaj więcej... 
2018-12-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych so siedziby ZDw w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b....
czytaj więcej... 
2018-10-12 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ...
czytaj więcej... 
2018-10-11 - Rejon Dróg w Elblągu
 Dostawa 3 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office...
czytaj więcej... 
2018-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie nasadzeń zastępczych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie...
czytaj więcej... 
2018-07-16 - Rejon Dróg w Elblągu
1.1.  Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu instalacji alarmowej 1.2.  Modernizacja systemu telewizji przemysłowej...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 10 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,