Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2017-11-28 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ścieżek rowerowych...
czytaj więcej... 
2017-11-21 -
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w miesjcu istniejącego mostu nad rzeką Liwą, w km 45+512 drogi nr 515 w m. Kamieniec wraz z konieczna przebudową lokalnej infrastruktury, w ...
czytaj więcej... 
2017-11-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup głowicy koszącej szt. 1 fabrycznie nowej...
czytaj więcej... 
2017-11-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprzatanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego na ogólnej powierzchni 1064m2 w budynku siedziby Zarządu Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2017-11-06 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ściezek rowerowych....
czytaj więcej... 
2017-10-03 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo Część Nr 2 - Budowa chodnika i zatok autobusow...
czytaj więcej... 
2017-09-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3....
czytaj więcej... 
2017-06-12 - Rejon Dróg w Olecku
Remont obiektów inżynierskich z podziałem na 5 części...
czytaj więcej... 
2017-06-08 - Rejon Dróg w Olecku
Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 655 i 656 administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-03-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 12 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,