Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-05-16 -
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie ZDW w Olsztynie...
czytaj więcej... 
2018-05-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Oczyszczenie obiektów mostowych i przepustów o świetle poziomym/pionowym ≥ 1,5 m z wegetacji roślin i zanieczyszczeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon D...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akryl...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok aut...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia posesji Rejonu Dróg Wojewódzkich Kętrzyn, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia w msc. Węgorzewo ul. Zamkowa 32 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 ...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont schodów skarpowych na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 km 33+060 str. P...
czytaj więcej... 
2018-04-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej podczas realizacji inwestycji pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w zakres...
czytaj więcej... 
2018-04-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Konserwacja oświetlenia ulicznego w ciagu DW 592 w msc. Bartoszyce przy ulicy Kętrzyńskiej...
czytaj więcej... 
2018-04-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobus...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,