Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2018-03-21 - Rejon Dróg w Olecku
Serwis i naprawa maszyn i sprzętu drogowego w RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2018-03-21 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa oleju opałowego do siedzib : Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblagu ul. Junaków 3 i Obwodu Drogowego w Pienięznie ul. Sienkiewicza 10, w ilosci 15 500 l...
czytaj więcej... 
2018-03-15 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabezpieczenia korpusu drogowego....
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie rocznego przegladu budowlanego obiektów polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działa...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeglad elektryczny w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblagu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie...
czytaj więcej... 
2018-03-13 - Rejon Dróg w Nidzicy
Demontaż, magazynowanie, montaż, utylizacja i zakup zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego w ciągach dróg woj. nr 538; 541; 542 oraz 544 administrowanych przez RDW Nidzica w rok...
czytaj więcej... 
2018-02-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont mostu w msc. RODZONE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 536 Iława - Sampława....
czytaj więcej... 
2018-02-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabepieczenia korpusu drogowego....
czytaj więcej... 
2018-02-02 -
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskiwanego z wycinki drzew w ramach" Wycinki drzew w ciągu DW 504 na odcinku Pogrodzie-Frombork w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,