Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-11-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powiaerzchni 162m2 w budynku biurowym Obwodu Drogowego Nr 3 w Biskupcu ul. Przemysłowa 3...
czytaj więcej... 
2017-11-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprzatanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego na ogólnej powierzchni 1064m2 w budynku siedziby Zarządu Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2017-11-06 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ściezek rowerowych....
czytaj więcej... 
2017-10-30 - Rejon Dróg w Elblągu
Naprawa osuniętej skarpy przy przepuście w km 30+430 DW 530....
czytaj więcej... 
2017-10-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie napraw stwierdzonych usterek w robotach budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 503...
czytaj więcej... 
2017-10-11 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa zimowej odzieży roboczej i obuwia pracownikom obwodów drogowych w Olecku i Gołdapi oraz kurtek zimowych pracownikom działu technicznego w RDW Olecko ...
czytaj więcej... 
2017-10-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia w msc. Węgorzewo ul. Zamkowa 32 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 ...
czytaj więcej... 
2017-10-04 - Rejon Dróg w Olecku
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-10-03 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo Część Nr 2 - Budowa chodnika i zatok autobusow...
czytaj więcej... 
2017-09-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont schodów skarpowych na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 km 33+060 str. P...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 2 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,