Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-09-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3....
czytaj więcej... 
2017-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie obiektów mostowych i przepustów o świetle poziomym/pionowym powyżej 1,5 m z wegetacji roślin i zanieczyszczeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon...
czytaj więcej... 
2017-09-13 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont nawierzchni w obszarach skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 593 z drogami gminnymi w msc. Wilczkowo...
czytaj więcej... 
2017-09-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-07-28 - Rejon Dróg w Olecku
Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 650, 651 i 655 administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-07-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową i budowa przejazdu w poziomie sz...
czytaj więcej... 
2017-07-19 - Rejon Dróg w Olecku
„Dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego na potrzeby RDW w Olecku”...
czytaj więcej... 
2017-06-28 - Rejon Dróg w Olecku
„Remont pomieszczeń administracyjnych RDW Olecko oraz pomieszczenia sanitarnego OD Olecko”...
czytaj więcej... 
2017-06-12 - Rejon Dróg w Olecku
Remont obiektów inżynierskich z podziałem na 5 części...
czytaj więcej... 
2017-06-08 - Rejon Dróg w Olecku
Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 655 i 656 administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,