Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-07-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont pomieszczeń garażowo - warsztatowych w budynku biurowo - garażowym Rejonu Dróg Wojewódzkich, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 na działce 7/13 - 4 etap I...
czytaj więcej... 
2018-06-15 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4)". ...
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DROGOWEGO ZDW W OLSZTYNIE, SĘDŁAWKI 4a, 11-200 BARTOSZYCE...
czytaj więcej... 
2018-05-23 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autob...
czytaj więcej... 
2018-05-16 -
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie ZDW w Olsztynie...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akryl...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok aut...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia w msc. Węgorzewo ul. Zamkowa 32 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 ...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont schodów skarpowych na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 km 33+060 str. P...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,