Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akryl...
czytaj więcej... 
2018-05-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok aut...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia w msc. Węgorzewo ul. Zamkowa 32 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 ...
czytaj więcej... 
2018-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont schodów skarpowych na ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 km 33+060 str. P...
czytaj więcej... 
2018-04-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej podczas realizacji inwestycji pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 594 w msc. Pieckowo w zakres...
czytaj więcej... 
2018-03-21 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa oleju opałowego do siedzib : Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblagu ul. Junaków 3 i Obwodu Drogowego w Pienięznie ul. Sienkiewicza 10, w ilosci 15 500 l...
czytaj więcej... 
2018-03-15 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabezpieczenia korpusu drogowego....
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie rocznego przegladu budowlanego obiektów polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działa...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeglad elektryczny w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblagu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,