Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2020-09-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską samochodu samowyładowczego do bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2020-2021 z podziałem na 4 c...
czytaj więcej... 
2020-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup wraz z dostawą kserokopiarek szt. 4 do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie...
czytaj więcej... 
2020-09-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa do Rejonu Dróg Wojewódzkich, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 n/w sprzętu : - rębak z napędem WOM - szt. 1....
czytaj więcej... 
2020-09-08 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej  (20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem ...
czytaj więcej... 
2020-08-27 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont pomieszczeń socjalnych w OD Elblag...
czytaj więcej... 
2020-08-06 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Iławie...
czytaj więcej... 
2020-07-30 -
Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego dla drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604...
czytaj więcej... 
2020-07-22 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup oraz dostawa laptopa do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku...
czytaj więcej... 
2020-07-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont elementów odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 511 od km 32+957 do km 33+565 - ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim...
czytaj więcej... 
2020-07-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
Naprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa - Lidzbark w lok od km 5+067 do km 5+756. ...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,