Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2017-05-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2017-05-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem, wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2017-03-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3...
czytaj więcej... 
2017-03-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego siedzib : Rejonu Dróg Wojewódzkich  i Obwodu Drogowego w Elblągu ul. Junaków 3 i Obwodu Drogowego w Pieniężnie ul. Sienkiewicz...
czytaj więcej... 
2017-03-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa odzieży roboczej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20...
czytaj więcej... 
2017-03-14 - ZDW/78/ND/2/2017
"Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"...
czytaj więcej... 
2017-02-14 -
dostawa artykułów biurowych oraz materiałow ekspolatacyjnych do siedziby Zarządu dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b ...
czytaj więcej... 
2017-02-09 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20, 11-400 Kętrzyn...
czytaj więcej... 
2017-02-03 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa oleju opałowego do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie - w ilości 14500 l...
czytaj więcej... 
2017-01-30 - Rejon Dróg w Olecku
Odbiór i utylizacja odpadów zwierzęcych z dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 4 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,