Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-03-21 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa oleju opałowego do siedzib : Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblagu ul. Junaków 3 i Obwodu Drogowego w Pienięznie ul. Sienkiewicza 10, w ilosci 15 500 l...
czytaj więcej... 
2018-03-15 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabezpieczenia korpusu drogowego....
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie rocznego przegladu budowlanego obiektów polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działa...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeglad elektryczny w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblagu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie...
czytaj więcej... 
2018-02-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabepieczenia korpusu drogowego....
czytaj więcej... 
2018-02-02 -
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskiwanego z wycinki drzew w ramach" Wycinki drzew w ciągu DW 504 na odcinku Pogrodzie-Frombork w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej ...
czytaj więcej... 
2018-01-23 -
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b....
czytaj więcej... 
2017-11-28 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ścieżek rowerowych...
czytaj więcej... 
2017-11-21 -
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w miesjcu istniejącego mostu nad rzeką Liwą, w km 45+512 drogi nr 515 w m. Kamieniec wraz z konieczna przebudową lokalnej infrastruktury, w ...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 4 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,