Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2020-02-14 - Rejon Dróg w Olecku
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji p.n. „ Rozbudowa dr. woj. nr 655 wylot w kierunku m. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym ...
czytaj więcej... 
2020-02-13 - Rejon Dróg w Olecku
Usługi napraw bieżących sprzętu drogowego oraz dostawę części zamiennych, oleju i materiałów eksploatacyjnych...
czytaj więcej... 
2020-02-12 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przeprowadzenie usługi audytu zenętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z podziałem na 19 projektów....
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa artykułów biurowych oraz metriałow eksploatacyjnych do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b....
czytaj więcej... 
2020-02-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521, nr 515 oraz nr 613 na odcinku Susz - Różnowo - Bronowo...
czytaj więcej... 
2020-01-31 - Rejon Dróg w Nidzicy
Generalny Pomiar Ruchu (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez OD Iława. ...
czytaj więcej... 
2020-01-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie mapy sieci dróg wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim. ...
czytaj więcej... 
2020-01-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2020-01-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Naprawy bieżące sprzętu drogowego będącego w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 oraz dostawę częśći zaminenych, oleju i materiałów eksplo...
czytaj więcej... 
2020-01-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Demontaż, magazynowanie oraz montaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego w ciągach dróg woj. nr 542 oraz 544 administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2020. ...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 5 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,