Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2017-11-17 - Rejon Dróg w Elblągu
Zakup głowicy koszącej szt. 1 fabrycznie nowej...
czytaj więcej... 
2017-11-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Sprzatanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych, sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej wyjścia ewakuacyjnego na ogólnej powierzchni 1064m2 w budynku siedziby Zarządu Dróg Wojew&oa...
czytaj więcej... 
2017-11-06 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ściezek rowerowych....
czytaj więcej... 
2017-10-03 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części: Część Nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo Część Nr 2 - Budowa chodnika i zatok autobusow...
czytaj więcej... 
2017-09-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3....
czytaj więcej... 
2017-07-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową i budowa przejazdu w poziomie sz...
czytaj więcej... 
2017-06-12 - Rejon Dróg w Olecku
Remont obiektów inżynierskich z podziałem na 5 części...
czytaj więcej... 
2017-06-08 - Rejon Dróg w Olecku
Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich nr 655 i 656 administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2017-03-24 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3...
czytaj więcej... 
2017-03-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego siedzib : Rejonu Dróg Wojewódzkich  i Obwodu Drogowego w Elblągu ul. Junaków 3 i Obwodu Drogowego w Pieniężnie ul. Sienkiewicz...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 5 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,