Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


2016-05-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wkonanie badań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, których celem jest kontrola jakości wykonywanych robót na drogach wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbud...
czytaj więcej... 
2016-04-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Usługa opracowania i wdrożenia internetowego Systemu do zarządzania danymi o realizowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich województwa warmińsko - mazurskiego"...
czytaj więcej... 
2016-02-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie studium wykonalnosci Projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn -DP 1374N ze zmianą przebiegi w m. Olsztyn"...
czytaj więcej... 
2016-02-17 -
Opracowanie studium wykonalności projektu pn: 1."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowan w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604"2. "Rozbudowa drogi wojewódzki...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 6
1, 2, 3, 4, 5, 6,