Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-11-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odbiór i transport odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w...
czytaj więcej... 
2019-11-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w siedzibie Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3, 11-300 Biskupiec w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 ...
czytaj więcej... 
2019-11-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
dostawa masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej  (20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem ...
czytaj więcej... 
2019-11-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powierzchni 162 m2 w budynku biurowym Obwodu Drogowego Nr 3 w Biskupcu ul. Przemysłowa 3 od dnia 01....
czytaj więcej... 
2019-10-31 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 częśći...
czytaj więcej... 
2019-10-23 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa własnym transportem oleju opałowego do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, Obwód Drogowy nr 2 w Bartoszycach/Sędławki4a w latach 2020-2022...
czytaj więcej... 
2019-10-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych w latach 2020 -2022 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, Obwód Drogowy nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3, ...
czytaj więcej... 
2019-10-17 -
Przebudowa przepustu w km 10+777 drogi nr 504 k/m Piastowo...
czytaj więcej... 
2019-10-16 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej...
czytaj więcej... 
2019-09-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 6 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,