Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2019-10-18 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa produktów paliwowych i pozapaliwowych w latach 2020 -2022 dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, Obwód Drogowy nr 3 w Biskupcu, ul. Przemysłowa 3, ...
czytaj więcej... 
2019-10-17 -
Przebudowa przepustu w km 10+777 drogi nr 504 k/m Piastowo...
czytaj więcej... 
2019-10-16 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej...
czytaj więcej... 
2019-09-27 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem...
czytaj więcej... 
2019-09-18 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 527 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową nr 2164N (ul. Zamkowa) w Pasłęku...
czytaj więcej... 
2019-09-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach „Usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich adm...
czytaj więcej... 
2019-07-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dóg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w la...
czytaj więcej... 
2019-05-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego w Kętrzynie w ciagu drogi wojewódzkiej nr 592...
czytaj więcej... 
2019-04-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kę...
czytaj więcej... 
2019-04-04 -
Usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Zabiny"....
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 7 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,