Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : art. 4 pkt 8
Przedmiot zamówienia : Naprawa wymyć przy przepuście w km 10+100 DW 503
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 17.11.2017, do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.E/3221/DM/267/2017
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Jolanta Michalec, utworzono : 2017-11-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2017-11-14

Nr 2 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2017-11-14

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2017-11-14

Nr 4 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2017-11-14

Nr 5 Opis pliku: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2017-11-20

wróć