Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : art. 4 pkt 8
Przedmiot zamówienia : Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych na ogólnej powiaerzchni 162m2 w budynku biurowym Obwodu Drogowego Nr 3 w Biskupcu ul. Przemysłowa 3
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 22.11.2017r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 22.11.2017r., godz. 9:10
Numer postępowania : RDW.K/3221/236/EA/250/2017
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2017-11-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-11-14

Nr 2 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-11-14

Nr 3 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-11-14

Nr 4 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-11-14

Nr 5 Opis pliku: Projekt umowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-11-14

Nr 6 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-11-27

wróć