Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : art. 4 pkt. 8
Przedmiot zamówienia : Dostawa i rozładunek masy mineralno - bitumicznej drobnoziarnistej na zimno na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem  i rozładunkiem w Obwodzie Drogowym w Nidzicy, Działdowie oraz Iławie.

Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Termin składania ofert : 20.11.2017 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert : 20.11.2017 r. godz. 9:15
Numer postępowania : RDW.N/170/3221/DM/188/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2017-11-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-11-14

Nr 2 Opis pliku: OPZ

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-11-14

Nr 3 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-11-14

Nr 4 Opis pliku: Kosztorys

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-11-14

Nr 5 Opis pliku: Informacja podana na otwarciu ofert w dn. 20.11.2017 r.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-11-20

Nr 6 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2017-11-20

wróć