Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ROZEZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia : wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w miesjcu istniejącego mostu nad rzeką Liwą, w km 45+512 drogi nr 515 w m. Kamieniec wraz z konieczna przebudową lokalnej infrastruktury, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : , , ,
Termin składania ofert : 28.11.2017r godz 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ...
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2017-11-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu do rozeznania cenowego

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-21

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - rozeznanie cenowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-21

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-21

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - tabela wyliczenia ceny kompletnej dokumentacji projektowej

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-21

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-21

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - wzór umowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-21

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 7 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-04

wróć