Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ROZEZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503 w zakresie budowy ścieżek rowerowych
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : , , ,
Termin składania ofert : 08.12.2017r godz 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ...
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2017-11-28

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - rozeznanie cenowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - formularz cenowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - tabela opracowań projektowych

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 5 - wzór umowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 7 Opis pliku: Zał Nr 6 - zał nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-28

Nr 8 Opis pliku: Zał Nr 7 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15.12.2017r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-12-15

wróć