Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.


Tryb : Art. 4 pkt. 8
Przedmiot zamówienia : Odbiór i transport odpadow specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn, e-mail:
Termin składania ofert : 11.12.2017 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert : 11.12.2017 godz. 9.10
Numer postępowania : RDW.K/3221/251/DM/266/2017
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marta Kmiecik, utworzono : 2017-12-01

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-01

Nr 2 Opis pliku: formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-01

Nr 3 Opis pliku: formularz cenowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-01

Nr 4 Opis pliku: wzór umowy

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-01

Nr 5 Opis pliku: opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-01

Nr 6 Opis pliku: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzony przez : Marta Kmiecik dnia: 2017-12-12

wróć